De vereniging

De Vereniging van Oud-Studenten Maritieme Opleidingen Groot Amsterdam is ontstaan uit twee verenigingen van oud-leerlingen/studenten van het zeevaartonderwijs in Amsterdam.

1. De Vereniging van Oud-Leerlingen van de HZS waarin alle oud-leerlingen van de opleiding stuurman GHV een plaats vinden: Kweekschool voor de Zeevaart, Hogere Zeevaartschool Amsterdam en de opleiding Foeliedwarsstraat en Zeemanshuis. (opgericht 29 maart 1941).

2. De Vereniging van Oud-Leerlingen van Hogere Zeevaartschool voor Scheepswerktuigkundigen aan de Overtoom in Amsterdam en later aan de Schipluidenlaan, en verder de oud-studenten van het IHTNO te Amsterdam met als laatste naam: Vereniging Oud-Studenten Technisch Maritiem Onderwijs Amsterdam. (opgericht 6 november 1980)

Op 12 november 2012 is Vosmoga opgericht waarin beide verenigingen zijn opgegaan waarbij vooral ook ruimte wordt gegeven om de oud-studenten van de huidige Marof opleidingen een plaats te geven en de vereniging als supporter van het huidige zeevaartonderwijs actief kan zijn.

 

Doelstellingen:

de band tussen oud-leerlingen/oud-studenten onderhouden en versterken;

de band tussen oud-studenten, docenten, oud-docenten en onderwijsinstellingen onderhouden;

het contact met het onderwijs en met het maritieme bedrijfsleven onderhouden.

 

De vereniging tracht deze doelstellingen onder meer te bereiken door:

het organiseren van bijeenkomsten;

de uitgave van het verenigingsblad Navigare;

het bezoeken van onderwijsinstellingen op open dagen en bij bijzondere gebeurtenissen;

het waar mogelijk aanwezig zijn bij Maritieme manifestaties.