Bezoek aan de zeevaart opleiding van de Hogeschool van Amsterdam op 23 mei 2024.

Beste leden van Vosmoga,

Het doet het bestuur bijzonder veel plezier u te mogen uitndigen voor een kennismaking met de nieuwe locatie van de Hogeschool van Amsterdam waarbinnen de huidige Maritiem Officier wordt opgeleid. Dat er binnen het Hoger Zeevaartonderwijs veel is veranderd is voor velen een ‘open deur’. Maar wat zit er nu precies achter die deur?

Dat antwoord kunt u krijgen op 23 mei aanstaande.

De leden van Vosmoga zijn hierbij uitgenodigd om die middag om 16.00 uur de school te bezoeken en uitleg te krijgen over de opleiding die uiteindelijk leidt tot de maritiem officier met de internationale titel ‘Bachelor of Sience’.

Het programma zal er ongeveer als volgt uitzien:

16.00 uur ontvangst in de hal van het Jakoba Mulderhuis, Rheinspoorplein 2, 1091 GC Amsterdam

Rondleiding op de afdeling Maritiem Officier en bezoek en uitleg van de nautische en technische simulatoren.

In een colegezitting zal u uitglegd worden hoe de tegenwoordige opleiding is opgezet en hoe STCW – de huidige versie is van 2010 – wordt herzien waarbij de ambitie is om in 2026 een nieuw verdrag op te leveren. Dat zal uiteraard effect hebben op de opleidingen.

Indien u wilt meemaken, schrijft u dan zich zo snel mogelijk in via vosmoga@gmail.com. Wij willen ook graag weten of u nautisch of technisch bent opgeleid, of mischien als Marof. Deze uitnodiging geldt ook voor uw zoon of dochter, of zelfs uw kleinkind als die in de beroepskeuze leeftijd zit.

We kunnen 30 tot 40 personen ontvangen, op dit moment (5-5-2024) hebben zich 20 deelnemers aangemeld.

Zeilaanwijzingen:

De Hogeschool van Amsterdam is gevestigd aan het Rheinspoorplein 2, 1091 GC Amsterdam. Met de metro bereikbaar via de lijnen M51, M53 en M 54, halte Weesperplein. Het gebouw is als u het Metrostation uitkomt (Mauritskade) over de brug. Indien u met de auto wilt komen, kan dat. Er is een Q-Park op korte afstand: Q-Park Centrum-Oost, Tweede Boerhavestraat 20, 1091 TN Amsterdam.

Reageert u snel, want het is kort dag.

Jack Stuifbergen

NB

Wellicht kunnen we na afloop nog even napraten en wat eten in het restaurant. Dat hoort u nog.

/

De excursie naar het stoommachine museum in Medemblik op 3 mei 2024 was een goed bezocht evenement.

Verslag van de jaarvergadering.

Zaterdagmiddag 20 januari 2024

De Jaarvergadering is gehouden in de Backhuyzenzaal van het Koninklijk College Zeemanshoop in Amsterdam.Hieronder volgt en informatief verslag.

Op 20 januari jl. heeft de Oud-studenten Vereniging Vosmoga zijn traditionele jaarvergadering en aansluitend de Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Het evenement vond plaats in de Backhuyzenzaal van het Koninklijk College Zeemanshoop aan het Muntplein. De accommodatie ademt de sfeer van de zeevaart van vroeger en nu.

Na het welkom van de voorzitter Jack Stuifbergen aan de ruim 40 aanwezigen, die het belang van de ledenvergadering benadrukt, wordt de vergadering geopend.

De Vereniging heeft in het afgelopen jaar 12 leden verloren door overlijden die met gepaste eerbied worden herdacht.

Nieuwe leden hebben zich aangemeld en het ledental is met drie toegenomen tot….. 254

Er wordt tijdens de levendige vergadering aandacht gegeven aan verschillende onderwerpen zoals:.

1. Het instellen van een werkgroep die een plaats zal vinden voor de bronzen gedenkplaat met de namen van de in de tweede Wereldoorlog omgekomen (oud)studenten van de school, zodat zij blijvend herinnerd zullen worden. Vosmoga zorgt elk jaar op 4 mei voor een herinneringsbloemstuk bij de gedenkplaat. De heer Tom Hoornstra heeft zich voor deze activiteit aangemeld.

2. Een activiteiten commissie of werkgroep om voor de leden mooie excursies of ander soort evenementen te organiseren. Hiervoor heeft Christiaan Paulus zich aangemeld.

3. Het onderhouden van contacten met de onderwijs instelling(en) voor de Zeevaartopleidingen, om de band tussen oud-student en onderwijs bij de tijd te houden en de actuele informatie over veranderingen in het onderwijs te communiceren met de leden. Henny Krul, oud opleidingsmanager van de Zeevaartopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam wil zich hiervoor inzetten en deze inzet ook communiceren met het Koninklijk College Zeemanshoop.

4. Er is gevraagd naar leden die zich willen inzetten voor het schrijven van artikelen voor het verenigings nieuws in Navigare, om zo de penningmeester en voorzitter te ondersteunen in dit steeds terugkerende werk, maar daarvoor heeft nog niemand zich gemeld.

5. Voor het werven van advertenties voor het mooie blad Navigare, noodzakelijk om de kosten te drukken en de continuïteit te waarborgen, is support van leden gevraagd. Er kwamen geen handen in de lucht. Deze vraag blijft evenals de vorige vraag open staan.

6. Een belangrijk onderwerp voor de leden is de jaarlijkse herdenking op 4 mei dat wordt georganiseerd door het comité 4-5 mei . Er is een mogelijkheid om de koopvaardij te vertegenwoordigen bij de herdenkingsdienst in de Grote Kerk en op de Dam. De voorzitter informeert de leden hierover.

7. Het onderwerp PR en ledenwerving komt aan de orde en hierbij is actie nodig om de webmaster te vinden dan wel ondersteuning aan de webmaster te geven.

Financiën.

De penningmeester, Auk Boom geeft een duidelijk overzicht van de financiële toestand van de vereniging.

Een belangrijke uitgavepost is de roeisloep Piet Haverkamp. De sloep wordt gebruikt voor recreatief roeien door de Amsterdamse grachten en soms voor toertochten en een enkele wedstrijd.

De sloep was toe aan een grote revisie, het opknappen van de Piet Haverkamp is voorspoedig verlopen met veel inzet van de roeiers zelf.

Het legaat van Jan Mulder was echter onvoldoende om de kosten te dekken. Obligaties zijn uitgebracht en Vosmoga heeft het restant aangepast als lening. De schuld aan obligaties en leningen is ongeveer €7000. Het inlossen van die schuld is een taak van de roeiers waarbij de vereniging, als rechtspersoon, aansprakelijk is.

De overige kostenposten en inkomsten geven aanleiding om voor het volgende verenigingsjaar een contributie verhoging van €5 voor te stellen.

De vergadering stemt met opgewekt applaus in met de voorstellen.

De kascommissie bestaand uit de heren Klaas Wester en Lourens Visser geven een goed akkoord af en de penningmeester en het bestuur worden gedechargeerd.

Nieuw bestuurslid.

De aftredende bestuursleden Joop Vermeulen en Eddy Curiel worden bedankt voor hun inzet . Voor Joop Vermeulen ( niet aanwezig) is dit het einde van een zeer lange periode als bestuurslid van Vosmoga en voor VOLL HZS in Amsterdams. Hij krijgt, op afstand, een zeer waarderend applaus.

Wim Tonnon wordt, met waardering voor zijn besluit, unaniem verkozen tot nieuw bestuurslid met de speciale aandacht voor alles wat te maken heeft met het roeien en de sloep. Hij heeft zijn jaren gemaakt bij de koopvaardij als stuurman en is hartelijk welkom in het bestuur.

De algemene ledenvergadering wordt afgesloten en direct aansluitend begint de nieuwjaarsreceptie met de beste wensen voor goede gezondheid en een goed bestaan aan alle leden.

Boeken voor het stadsarchief

Eddy Curiel heeft het Stadsarchief de 6 boeken overhandigd met gegevens van leerlingen (schoollijsten met rapportcijfers e.d.) en het Kasboek van de Directeur uit de oorlog.

Het Stadsarchief was er erg blij mee. Ze hebben al wat leerlingenlijsten van de Zeevaartschool en dit was een welkome aanvulling.

We hadden contact met Dr. Ron Blom, hij staat op de foto’s.

Overgedragen zijn:

1 Kasboek

2 boeken met stamgegevens van leerlingen 1946 en 180 -1994.

3 boeken met leerlinggegevens 1915-1942.

De boeken zijn afkomstig van het archief van het Koninklijk College Zeemanshoop die er geen bestemming voor had.

De Piet Haverkamp was dit jaar volop in de belangstelling.

Onderstaande contactformulier kunt u gebruiken voor contact met de vereniging

  geef hieronder s.v.p. de namen.

  Terugblik op Jaarvergadering en nieuwjaarsreceptie januari 2023. 

  Er waren 36 bezoekers die hebben deelgenomen aan een goede vergadering en een geanimeerde Nieuwjaars bijeenkomst.

  Op de jaarvergadering werd afscheid genomen van Fred Vos als Bestuurslid.

  Hij was meer dan 22 jaar bestuurslid van de oudstudenten verenigingen Vosmoga en haar voorganger en hij heeft 14 jaar gezorgd voor de financiën als een uitstekende Penningmeester.

  Hartelijk dank daarvoor.


  Het was goed weer gezellig met elkaar een gesprek te voeren onder het genot van een goed drankje en het bestuur te ondersteunen om weer een jaar lang de vereniging te leiden.

  ======================

  Vosmoga, Vereniging van Oud-Studenten Maritiem Onderwijs Groot Amsterdam