verslagen

De jaarvergadering Zaterdag van 23 maart 2019 is door ruim 40 deelnemers bezocht.

De jaarvergadering is gehouden in Amsterdam op het  adres:

Pension Homeland  Restaurant Bar Café Hotel Brouwerij

Kattenburgerstraat 7  1018 JA Amsterdam

Het volgende programma is uitgevoerd:

10.30 Ontvangst met koffie en een gebakje.

De koffie was goed en het gebak viel in de smaak.

10.45 Lezing door meesterverteller Jan Broekhuizen ”Op zoek naar de Compagnie”.

Jan Broekhuizen heeft wederom het gezelschap  van het begin tot het eind weten boeien met zijn verhalen over de verschillende compagnieën die in het Nederland van toen waren gevestigd. Jammer dat de zaal niet zo goed  was om alle prachtige  foto’s die vertoont werden, vanuit elke plaats goed te kunnen zien.

12.30 Lunch.

13.30 Jaarvergadering: Er is goed vergaderd en het bestuur krijgt de opdracht de vereniging te blijven besturen.

14.45 Afsluiting met een drankje  was zoals gebruikelijk heel gezellig.

Zaterdag 17 maart 2018 jaarvergadering en reünie Haarlem

De jaarvergadering en reüniebijeenkomst werd gehouden in Haarlem in de Doelenzaal.

De zeer boeiende lezing over de Oostzeehandel, de basis voor  de welvaart in de Gouden Eeuw, door de heer Jan Broekhuizen, werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd.

Tijdens de jaarvergadering trad mevrouw Zeegers af als secretaris, na ruim 10 jaar  voor de vereniging actief te zijn geweest. Onder grote dank en met een hartelijk applaus van de vergadering  droeg zij haar taak over aan nieuw benoemde secretaris, de heer Ko Jonker.

Een klein aantal deelnemers aan de vergadering bezocht na afloop het Teylers Museum  waar speciaal voor onze leden een bezoek aan de Lorentzformule was gereserveerd.

Vergadering  in de Enkhuizer Zeevaartschool op 26 maart 2017

Na een hartelijk welkom door de directeur van Enkhuizer Zeevaartschool, op welke locatie wij deze vergadering houden, krijgen wij een mooie uitleg van de activiteiten die op deze school worden ontwikkeld.
Hier worden cursussen gegeven voor de grote zeilvaart aan mensen uit vele landen.
De school is zeer internationaal georiënteerd, zij krijgen cursisten uit de hele wereld, opvarenden van bijvoorbeeld de grote Noorse en de Portugese opleidingsschepen krijgen hier een opleiding stuurman grote zeilvaart. In het nieuwste project gaat men zelfs tot aan China.
Vanzelfsprekend roept de directeur iedereen op, voor zover nog niet reeds vriend, om zich aan te melden als vriend van Kaatje en zo de Amsterdamse traditie van zeelieden opleiden, hier in Enkhuizen voort te zetten.

Wij kijken terug op een geanimeerde en gezellige dag, in een zeer zeevaart gericht ambiance.

Het gezicht op Kaatje bij binnenkomst en de vele modellen en afbeelding in het gebouw geven de deelnemers een goed gevoel. Welnu, het was een goede bijeenkomst, er werd vlot vergaderd er was veel gelegenheid om met elkaar te praten en rond te kijken.

In de jaarvergadering werden de gebruikelijke punten strikt volgens de agenda afgehandeld.

De financiële staat van de vereniging wordt door de penningmeester toegelicht met als belangrijkste mededeling dat de inkomsten dit jaar de uitgaven hebben overtroffen met een bedrag van € 4,84.

De financiën zijn door de kascommissie beoordeeld:

De kascommissie brengt verslag uit en dat zal niet letterlijk in de notulen worden opgenomen, toch wil ik u het letterlijke verslag niet onthouden;

 

Het woord is aan Lieuwe van der Woude, staand in de nabijheid van de penningmeester gericht aan de leden van de vereniging:

 
“Op 13 maart is het zover, Joop (Joop Goëtjes) en ik op werkbezoek bij Fred, kascontrole, nou ja kas, er is geen kas. Geen cententellen dus want alles gaat digitaal.

Ernstig waren wij want je weet het maar nooit. Na op ons gemak gesteld te zijn en dorst hadden gelest zijn wij begonnen aan waar wij voor gekomen waren.

Aan tafel gezeten, aandachtig kijkend, lezend, vragend, en begrijpend knikkend, luisterend, kortom het deed ertoe.

Kort kan ik zijn, Joop en ik hebben gezien en ervaren dat onze verenigings centjes in goede handen zijn geweest en prijzen daarvoor Fred, de scheidende penningmeester, met een woord van dank voor de vele jaren dat hij op ons verenigingsgeld heeft gepast.

Wij stellen de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen en de schriftelijke verklaring daarvan hebben wij reeds aan de penningmeester overhandigd.”

De vergadering stemt met luid applaus in met het voorstel.

De begroting wordt goedgekeurd de contributie wordt ongewijzigd vastgesteld hoewel wij zien dat de inkomsten iets dalen als gevolg van het teruglopend aantal leden.

In het bestuur komen de volgend wijzingen aan de orde.

Tjipke Gulmans is om gezondheidsredenen afgetreden. Hij heeft jaren deelgenomen aan bestuur van VOLLHZS en heeft een grote rol gespeeld in de totstandkoming van de huidige vereniging Vosmoga.

Piet Slump heeft vorig jaar aangegeven dat hij na deze vergadering zal stoppen met het bestuurswerk. Hij heeft meer dan 20 jaar de verenigingen VOLLHZS en Vosmoga vertegenwoordigd op de open dagen van het zeevaartonderwijs en zo een belangrijke bijdrage geleverd aan het bestaan van de verenging.

Beide heren worden zeer hartelijk bedankt voor hun inzet voor de vereniging.

Onder dankzegging en luid applaus nemen zij een geschenk en bloemen in ontvangst.

Als nieuw bestuurslid is gekozen de heer Rudi Vos, Hij is afgestudeerd aan de zeevaartschool als marof en heeft voornamelijk gevaren als stuurman en kapitein. Hij heeft een aantal jaren gewerkt als docent aan het International Maritime College Oman. Hij is van harte welkom in ons bestuur.

Rudi zal in de loop van dit jaar de taken van de penningmeester Fred Vos overnemen.

Het bestuursbeleid wordt met instemming goedgekeurd en het bestuur mag het komende jaar weer voor de vereniging zorgen.

Na afloop van de vergadering is er genoeg tijd om met elkaar te praten, een lunch te gebruiken en in de school rond te kijken.

Na de lunch komt Marijke de Jong een interessant, informatief, lezing geven over scheepvaart zeilvaart en tuigage. Alle vragen die tijdens de presentatie worden gesteld, over allerlei onderwerpen met betrekking tot stabiliteit tuigage of wat dan ook worden met humor doorspekt afgehandeld.

Een door Damen beschikbaar gestelde film over de bouw van de Oman Shabab wordt vertoond en een soortgelijk schip zal voor China worden gebouwd. Marijke vertelt boeiend over haar ervaringen met het opleiden van de Chinese bemanningsleden.

Aan het einde van deze geslaagde dag werd Harry Visser getroffen door een hartstilstand die hij dankzij het goed ingrijpen van een aantal van onze leden ternauwernood heeft overleefd.

Hij is overgedragen aan de ambulance diensten en verder vervoerd naar het AMC voor verdere behandeling. Een maand na deze gebeurtenis is Harry uit het ziekenhuis ontslagen en het algehele herstel is op dat moment nog niet zeker.

Afgezien van deze schrikbarende gebeurtenis hebben de leden een goede dag doorgebracht.