Roeiploeg

De vereniging  is eigenaar van de sloep Piet Haverkamp.

Piet Haverkamp was directeur van de zeevaartschool in het Zeemanshuis in Amsterdam en verwierf vooral bekendheid als een van de schrijvers van het Leerboek der Zeevaartkunde.  Bovendien bewerkte hij de vierde druk van de Zeevaartkundige Tafels en was hij de samensteller van de vijfde druk.

De roeiers doen mee aan recreatietochten en aan wedstrijden.

De Amsterdamse grachtenrace is een van de hoogtepunten van het roeiseizoen.

Er wordt op dinsdagavond getraind en op zaterdagochtend geoefend, weer of geen weer, zomer en winter!
Van de dinsdagavondploeg zou een aantal roeiers liever op de woensdagavonden roeien.  Om op elk van die avonden  voldoende bemanning bij elkaar te krijgen, zijn er meer roeiers nodig.  Ieder die mee wil doen, is van harte welkom.

De kosten voor het onderhoud van de roeisloep wordt gedragen door de deelnemers. Door veel werk zelf te doen worden de kosten voor de roeiers laag gehouden.

Vaak wordt  er na het roeien bijgepraat in Café Scharrebier.

Leden van de roeiploeg zijn lid van Vosmoga.

U kunt zich aanmelden voor de roeiploeg/lidmaatschap van Vosmoga, voor informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier op deze website.