Roeiploeg

De vereniging  is eigenaar van de sloep Piet Haverkamp.

Piet Haverkamp was directeur van de zeevaartschool in het Zeemanshuis in Amsterdam en verwierf vooral bekendheid als een van de schrijvers van het Leerboek der Zeevaartkunde.  Bovendien bewerkte hij de vierde druk van de Zeevaartkundige Tafels en was hij de samensteller van de vijfde druk.

De roeiers doen mee aan recreatietochten.

De Amsterdamse grachtenrace is een van de hoogtepunten van het roeiseizoen.

Er wordt op dinsdagavond getraind en op zaterdagochtend geoefend, weer of geen weer, zomer en winter!
Van de dinsdagavondploeg zou een aantal roeiers liever op de woensdagavonden roeien.  Om op elk van die avonden  voldoende bemanning bij elkaar te krijgen, zijn er meer roeiers nodig.  Ieder die mee wil doen, is van harte welkom.

De kosten voor het onderhoud van de roeisloep wordt gedragen door de deelnemers. Elke roeier betaalt naast de contributie voor de vereniging jaarlijks een bedrag van €75,– voor de revisie en in standhouden van de sloep.  Door veel werk zelf te doen worden de kosten voor de roeiers laag gehouden.

Leden van de roeiploeg zijn lid van Vosmoga.

De revisie  2023

Jan Mulder, een van de roeiers van de Piet Haverkamp sinds de negentiger jaren, overleed in 2022. In zijn testament had hij de Piet Haverkamp 4000 euro nagelaten. Dat was de aanleiding om eens goed te kijken wat we aan de Piet Haverkamp konden doen om de boot voor de komende decennia bruikbaar te houden. De laatste onderhoudsbeurt was in 2018 geweest, daarna was door de Covid-pandemie geen onderhoud meer gepleegd.

Onderzoek wees uit dat het hout waarvan de voor- en achterplecht was gemaakt aan vervanging toe was, en dat de romp van de boot een stevige opknapbeurt nodig had: de klinknagels die de twee polyester romp-helften aan elkaar hielden waren aangevreten aan 1 kant. Bovendien was bij de eerste verbouwing na de aanschaf van de sloep de romp dusdanig veranderd dat de boot geen luchtkasten meer had. Bij een beschadiging van de romp zou de boot meteen zinken.

Na enig zoeken werd Ron Straver benaderd, bekend in het sloeproei-wereldje als de bouwer van de Kuiken sloepen. Hij bleek ook onderhoud te doen aan sloepen. Ron zag wel mogelijkheden om zowel luchtkasten in te bouwen als de problemen met de aluminium klinknagels aan te pakken. En omdat hij toch bezig was, werd meteen maar de vloer, de voetensteunen en de dollen en dolpotten aangepakt.

Om de verbouwing te financieren heeft de roeiploeg, naast het geld van Jan Mulder, ook obligaties uitgeschreven, die ieder jaar met loting worden uitbetaald, en ook geld geleend van de moeder-vereniging, Vosmoga. Daarnaast werden de kosten behoorlijk gedrukt door het vrijwilligerswerk van de roeiers, die de boot kaal maakten, het binnenwerk verwijderden en het ijzerwerk aanpakten, benevens al het hout vervingen dat verrot was. Veel hout is er nu niet meer in de boot. Zowel de voor- en achterplecht als de vloer zijn nu van een polyester coating voorzien.

De roeiers kunnen nu weer, zoals het plan was, wel zeker 10 to 15 jaar genieten van een fijne sloep die  weer prachtig door het water glijdt.

U kunt zich aanmelden voor de roeiploeg/lidmaatschap van Vosmoga, voor informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier op deze website.