lid worden

Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor:

 •   ieder die in de regio Groot Amsterdam hoger of middelbaar zeevaartonderwijs heeft gevolgd;

 •   ieder die voor de zeevaart is opgeleid door een instituut dat met een Amsterdamse zeevaartschool samenwerkt;

 •   docenten, oud-docenten en ieder die werkzaam is of is geweest in het zeevaartonderwijs;

 •   ieder die belangstelling heeft voor de zeevaart en de doelstelling van de vereniging onderschrijft, naar het oordeel van het bestuur;

 •   ieder die als student verbonden is aan een onderwijsinstelling voor de zeevaart.

  Voor student-leden geldt dat de communicatie met de vereniging alleen per e-mail mogelijk is.  Het staat student-leden vrij deel te nemen aan alle activiteiten van de vereniging. 

  De jaarlijkse bijdrage voor leden bedraagt €30,00 per kalenderjaar. 

  De jaarlijkse bijdrage voor studenten bedraagt €10,00 voor elk jaar dat zij aan een onderwijsinstelling voor de zeevaart zijn verbonden. 

  Het abonnementsgeld voor het verenigingsblad is in de jaarlijkse bijdragen inbegrepen. 

  Niet-leden kunnen geen abonnee zijn.

  Aanmelden voor het lidmaatschap kan door het onderstaande aanmeldings formulier of het  contactformulier op deze website in te vullen.

  Na aanmelding ontvangt u een e-mail met informatie voor het betalen van de contributie.

  Na ontvangst van de contributie gaat het lidmaatschap in.

  Lidmaatschap € 30,00 per kalenderjaar.

  Studentleden €   10,00 per kalenderjaar.

 

  s.v.p. invullen.